Tervetuloa Turun osaston Toukokuun kuukausi kokoukseen.

Maanantai: 13.5.2019

Kokouspaikkana: Kortteliravintola Arvo ( Puutarhakatu 34, 20100 Turku)

Kello: 18.00

 

Isäntänä: Solera / Harri Törmänen

 

Kokouksen jälkeen tutustutaan Espanjan Viinien saloihin ja maistellaan Arvon tapaksia.

 

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus. Esittelykierros.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Esityslistan hyväksyminen.

Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita ja mitä hallitus kokoukselle esittää.

Asiat käsitellään kohdassa 11. Muut asiat.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

5. Uudet oppilasjäsenet, yhteistoimintajäsenet ja kannattajajäsenet.

6. Turku Grand Cocktail Weekend.

7. FBSK Ry Vuosikokous.

8. SM-Karsinta ja Kevätkokous Tampere. ( Toukokuu )

9. Kyrö Distillery opintomatka. ( Kesäkuu )

10. Nuortenkisa ja Rapujuhlat Kerava/Helsinki. ( Syyskuu )

11. Muut esille tulevat asiat

12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa Turun osaston Vuosikokoukseen maanantaina 18. maaliskuuta kello 17 Bowleriin, Yliopistonkatu 29 c.

ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita ja mitä hallitus kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 18. Muut asiat.
5. Hyväksytään kokouksen esityslista.
6. Hyväksytään vuoden 2018 vuosikokouksen pöytäkirja.
7. Esitellään vuoden 2018 toimintakertomus.
8. Esitellään vuoden 2018 tilinpäätös.
9. Esitellään toiminnantarkastajien raportti ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2018 hallitukselle.
10. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2019.
11. Valitaan hallitus vuodelle 2019.
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
vuodelle 2019.
13. Päätetään jäsenmaksu vuodelle 2019.
14. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
15. Esitellään vuoden 2019 tulo- ja menoarvio.
16. Päätetään hallituksen kulukorvaukset.
17. Uudet oppilas-, kannattaja- ja yhteistoimintajäsenet.
18. Muut asiat.
19. Kokouksen päättäminen.

 

FBSK_Turku_vuosikokous2018.pdf >>