Lämpimästi tervetuloa F.B.S.K Ry:n vuosikokoukseen

Seurahuone Helsinkiin (Kaivokatu 12, 00100 HKI)

 Maanantaina 6.3.2017 klo.13.00!

(Johtokunta kokoontuu klo 11.00)

 

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita tai mitä johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 23. Muut Asiat

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

7. Esitellään vuoden 2016 toimintakertomus

8. Esitellään vuoden 2016 tilinpäätös

9. Toiminnantarkastajien raportti ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 johtokunnalle

10. Esitellään koulutus- ja kilpailutoimikunnan raportti vuodelta 2016

11. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2017

12. Valitaan johtokunta sekä koulutus- ja kilpailutoimikunta vuodelle 2017

13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2017

14. Päätetään vuoden 2017 jäsenmaksut

15. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2017

16. Esitellään ja hyväksytään toimintavuoden 2017 tulo ja menoarvio

17. Päätetään puheenjohtajan sekä muiden johtokunnan jäsenten sekä koulutus- ja kilpailutoimikunnan jäsenten palkkioista sekä kulujen korvaamisesta.

18. Uusien oppilasjäsenten hyväksyminen

19. Hyväksytään uudet aktiivijäsenet

20. Uusien kannattajajäsenten hyväksyminen

21. Alaosastojen puheenvuorot

22. Yhdistyksen tulevat tapahtumat ja kilpailut

23. Muut asiat

24. Kokouksen päättäminen

  • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.