Page Information

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

PDF
nameFBSK VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 05.03.2018

...

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus.

 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan

  tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia

  asioita ja mitä johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään

  kohdassa 25. Muut asiat.

 5. Hyväksytään kokouksen esityslista.

 6. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

 7. Esitellään vuoden 2017 toimintakertomus.

 8. Esitellään vuoden 2017 tilinpäätös.

 9. Esitellään toiminnantarkastajien raportti ja vastuuvapauden

  myöntäminen vuoden 2017 johtokunnalle.

 10. Esitellään koulutus-ja kilpailutoiminnan

  raportti vuodelta 2017.

 11. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2018.

 12. Valitaan johtokunta sekä koulutus-ja

  kilpailutoimikunta vuodelle 2018.

 13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja

  vuodelle 2018.

 14. Päätetään jäsenmaksu vuodelle 2018.

 15. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2018

  toimintasuunnitelma.

 16. Esitellään vuoden 2018 tulo- ja menoarvio.

 17. Päätetään johtokunnan kulukorvaukset.

 18. Uudet oppilasjäsenet.

 19. Uudet aktiivijäsenet.

 20. Uudet kannattajajäsenet.

 21. Alaosastojen puheenvuorot: tulo- ja menoarvio sekä

  toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

22. FinnBar 2018.
23. Grand Cocktail Weekend.
24. Yhdistyksen tulevat kilpailut ja tapahtumat. 25. Muut asiat.
26. Kokouksen päättäminen. 

(1).pdf