Page Information

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
 5. F.B.S.K:n vuosikokous
 6. F.B.S.K:n kevätkokous 28.5.2017 Kuopio 30v
 7. Turun osaston kesäkauden avajaiset ma 11.6.2018
 8. Nuori baarimestari -kisat syyskuussa
 9. Finnbar 2018 21.-23.9.2018
 10. Muut tulevat tapahtumat
 11. Uudet oppila, yhteistoiminta- ja kannattajajäsenet
 12. Muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Edellisen kokousen pöytäkirja