Page Information

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Päätetään , otetaanko käsiteltäväksi muita asioita kuin esityslistalla olevia asioita tai mitä johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 16 muut asiat.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
 6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.
 7. Jäsenasiat.
 8. IBA 2018
 9. Aktiivijäsentesti 2019.
 10. Calvados 2019 ja Matkamessut.
 11. Turku GCW 2019.
 12. SM-kisat.
 13. FinnBar 2019.
 14. Yhdistyksen tulevat tapahtumat ja kilpailut.
 15. Alaosastojen puheenvuorot.
 16. Muut asiat.
 17. Kokouksen päättäminen.

 

Edellisen kokouksen pöytäkirja >>