Page Information

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kilpailuun osallistuville: Reseptinjättöaikaa on pidennetty. Reseptit tulee lähettää viimeistään sunnuntaina 24.32. Säännöt ja ohjeet löytyvät tämän esittelyn lopusta.

...

Resepti palautettava viimeistään 1724.2.2019.
Reseptissä tulee ilmetä: koko nimi, työpaikka, kaupunki, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, juoman reseptiikka, kalorimäärä raaka-aineita kohden, koristeeseen käytetyt raaka-aineet sekä innovaatio ja terveysvaikutteet.

...