Page Information

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ESITYSLISTAESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

...