Page Information

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 
Kilpailua johtaa ja valvoo kilpailutoimikunta, joka samalla toimii kilpailujen ylituomaristona.
Ylituomariston päätöstä vastaan ei voi protestoida.
 
Kukin kilpailija suunnittelee yhden calvados-pohjaisen juomasekoituksen, joka voi kuulua
seuraaviin kategorioihin;
 
LONG DRINK: 12-15 19 cl  

SHORT DRINK / BEFORE- TAI AFTER DINNER: 7-9 cl
 
HUOM: Lyhyt juoma ei saa ylittää 9cl ja pitkä juoma ei voi olla alle 12cl
eli 10cl  ja 11cl juomat eivät ole sääntöjen mukaisia.
 
Kilpailijan tehtävänä on suunnitella ja luoda calvados-pohjainen juomasekoitus, johon hän on
saanut innoituksensa tämän vuoden teemasta.
 
Lue huolellisesti nämä suomenkieliset kilpailun säännöt HUOM. SÄÄNTÖIHIN ON TULLUT PALJON MUUTOKSIA!
 
Kunkin kilpailijan tulee esitellä ja perustella kilpailun alussa suullisesti englannin kielellä
valintansa ja luomansa juomasekoituksen idean sekä erityispiirteet.
Teeman mukaisesti sinun tulee ”myydä” juoma tuomaristolle, samalla tavalla kuin tekisit sen asiakkaalle.
(aikaa tähän on 2 minuuttia).
 
Suullinen esitys on myös arviointikohde.
  
 
Yhdessä Juomassa tulee olla vähintään 3cl Calvadosta, HUOM JUOMA SAA sisältää muita perus väkeviä alkoholeja mutta Calvadoksen pitää olla päätuote juomassa.
 
Kilpailijan voi käyttää reseptissään mitä tahansa aitoa Ranskalaista Calvadosta Alkon tai FBSK:n
laatimasta maahantuojien listauksesta. Kilpailijan tulee mainita selvästi Calvados reseptissään ja tuoda se mukanaan karsintakilpailuun.
Pullo saa olla avattu.
 

...