Page Information

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kutsu vuosikokoukseen Helsinkiin 9.3.20202020 

Tervetuloa yhdistyksemme vuosikokoukseen
Altian pääkonttori, Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki
maanantaina 09.03.2020 kello 12.00
Johtokunta kokoontuu edellisenä iltana kello 17.

...