30.5.2016 F.B.S.K. kevätkokous Oulussa

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita tai mitä johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 11.
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (linkki pöytäkirjaan)
7. Jäsenasiat
8. Yhdistyksen tulevat tapahtumat ja kilpailut
9. Finnbar 2016
10. Alaosastojen puheenvuorot
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen 

Vuosikokouksen pöytäkirja >>   • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.