6.3.2017 F.B.S.K. vuosikokous Helsingissä

F.B.S.K Ry:n vuosikokous
Seurahuone Helsinki (Kaivokatu 12, 00100 HKI)
Maanantaina 6.3.2017 klo.13.00
(Johtokunta kokoontuu klo 11.00)

ESITYSLISTA:

1. Kokouksen avaus
Pj. Salonen avasi kokouksen klo. 13.13
Esittelykierros.
Pidimme hiljaisen hetken edesmenneen jäsenemme, Kalevi Väistön muistolle.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Koska vuosikokous valitsee uuden puheenjohtajan, ei virassa oleva pj. voi toimia kokouksessa puheenjohtajana. Olemme kutsuneet kokouksen puheenjohtajaksi Juha Heusalan. Sihteerinä toimii Leena Komulainen. Pöytäkirjantarkastajaksi kokous ehdotti Krista Holopaista ja Jarno Sallia. Kannatettu, hyväksytty.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettu
4. Päätetään, otetaanko käsiteltäväksi muita kuin esityslistalla olevia asioita tai mitä johtokunta kokoukselle esittää. Asiat käsitellään kohdassa 23. Muut Asiat
Puheenvuoroa pyysivät Risto Pöllänen, Markus Sillanpää
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Muutoksena pöytäkirjaan: Käsittelemme kohdassa 18 kaikki jäsenasiat. Hyväksytty
6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Koska pöytäkirja ei ollut netissä kaikkien luettavana, luki sihteeri Leena Komulainen sen ääneen kokousväelle. Huomautettavaa tuli kohdassa 13 mihin Svante Wickströmin työpaikaksi korjattiin Tallink Silja. Kannatettu. Hyväksytty.
7. Esitellään vuoden 2016 toimintakertomus
Virkaa tekevä puheenjohtaja, Salonen esitteli toimintakertomuksen.
Kannatettu, Hyväksytty
8. Esitellään vuoden 2016 tilinpäätös
Jarkko Salonen esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen. Kannatettu, hyväksytty
9. Toiminnantarkastajien raportti ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 johtokunnalle
Esiteltiin raportti ja sen perusteella kokous puolsi vastuuvapauden myöntämistä 2016 hallitukselle.
Kannatettu, Hyväksytty.
10. Esitellään koulutus- ja kilpailutoimikunnan raportti vuodelta 2016
Jarkko Salonen esitteli raportin. Kannatettu, hyväksytty.
11. Valitaan puheenjohtaja vuodelle 2017
Jarkko Salosta ehdotettu, Kannatettu, hyväksytty.

12. Valitaan johtokunta sekä koulutus- ja kilpailutoimikunta vuodelle 2017
Alustava kaavio johtokunnan rakenteesta esiteltiin kokoukselle. Kannatettu, hyväksytty
13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja vuodelle 2017 ¨
Ehotettu Philippe Hakulinia ja Markku Raittista, heidän varajäsenekseen ehdotettiin Juha Heusalaa. Kannatettu, Hyväksytty.
14. Päätetään vuoden 2017 jäsenmaksut
80€ varsinaiset jäsenet ja 600€ kannattajajäsenet. Kannatettu, hyväksytty.
15. Esitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2017
Esitelty, Kannatettu, hyväksytty
16. Esitellään ja hyväksytään toimintavuoden 2017 tulo ja menoarvio
Jarkko Salonen esitteli tulo- ja menoarvion. Kannatettu, hyväksytty.
17. Päätetään puheenjohtajan sekä muiden johtokunnan jäsenten sekä koulutus- ja kilpailutoimikunnan jäsenten palkkioista sekä kulujen korvaamisesta.
Ehdotettiin kokoukselle että varsinaisia palkkioita ei kokouksista makseta vaan matkakulut ja tarvittaessa majoituskulut korvataan aiheutumisperusteisesti. Kannatettu, hyväksytty
18. Uusien oppilasjäsenten hyväksyminen
Petri Leppävuori, Amarillo Oulu. Suosittelijat: Pekka Paurola, Leena-Maija Komulainen
Teppo Mustonen 1bar Oulu Suosittelijat: Aimo Markus&Pekka Paurola
Juha Viita, Tampere. Ravintola Torni/Sky Bar Suosittelijat: Elisa Aho, Marko Ahola
Yheistoimintajäsen Aniko Lehtinen, Greta Grönholm, Jarkko Salonen.
19. Hyväksytään uudet aktiivijäsenet.
Tomi Naarvala
Laura Alasuutari
Long Lay Chi
Noora Nyrhilä
Jani Karjalainen
Tomi Järvelä
Aleksi Laine
Jarno Salli
Aktiivitestin voitti tänä vuonna Tomi Naarvala, hänelle kokous antoi raikuvat aplodit.
Matti Karvinen luovutti parhaalle tekniselle suorittajalle nimeänsä kantavan palkinnon. Tänä vuonna palkinnon voitti Noora Nyrhilä, Helsingistä.
20. Uusien kannattajajäsenten hyväksyminen
Ei uusia kannattajajäsenhakemuksia.
21. Alaosastojen puheenvuorot
Turku: Turussa hieman hiljaista. Alaosaston vuosikokous järjestetään 13.3
Häme: Hämeeseen on saatu mukavasti uusia oppilasjäseniä ja toiminta on vilkastumaan päin.


Oulu: Oulussa on vuosikokous järjestetty ja uusi johtokunta on jo saanut kalenteriin mukavasti koulutuksia ja tapahtumia, pitkälle syksyyn saakka.
Kuopio: Krista Holopainen kertoi Kuopion kuulumisia. Tulossa on opintomatkaa Amsterdamiin, Finlandia-cupia (jalkapallotapahtuma) joten Kuopiossa kaikki siis oikein mukavasti
Lappi: Ei edustusta paikalla.
Helsinki: Noora Nyrhilä kertoi Helsingin kuulumiset ja tulevan vuosijuhlaillan tapahtumista. Hyvät bileet on tulossa.

22. Yhdistyksen tulevat tapahtumat ja kilpailut
29.5.2017 Rovaniemi Kevätkokous, Vaasan kesäpäivät 5.6.2017
ja FinnBar 2017 2-3.10.2017

23. Muut asiat
Risto Pöllänen kertoi F.B.S.K:n materiaalista mitä löytyy hotelli- ja ravintolamuseosta. esim. tallenne drinkkikisoista vuodelta 1989. Kokousväki kuunteli innostuneena Riston kertomuksia vuosien ja vuosikymmenten takaa.
Markus Sillanpää kertoi kuulumisia mixteciltä ja valotti suunnitelmaa tulevasta kisasta koskien siirappeja. Tarkempaa infoa kisasta saapuu myöhemmin.
24. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.29


Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua:

 

 


Krista Holopainen Jarno Salli

  • No labels

F.B.S.K.:n (Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho ry) virallinen verkkosivu.